ΜΑΡΤΙΟΣ 2019: Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
Ολόκληρη η παρουσία του Συνδέσμου στην Επιτροπή Εμπορίου στις 5/3/2019